افزایش خشونت در مدارس

2:25 min

خشونت درمدارس همواره وجودداشته و برخی از دانش‌آموزان به دلایلی با یک‌دیگر اختلاف پیداکرده و به شکل‌های مختلف با هم درگیرشده‌اند، اما درصورت بروز برخوردهای شدید و خشونت‌های بسیار جدی، مدارس موظف هستند که آن را به اداره کل نظارت بر ایمنی در محیط کار Arbetsmiljöverket گزارش کنند.

این اداره بازرس‌هایی را به این مدارس می‌فرستد و آنها پس از بررسی، راه‌کارهایی را برای جلوگیری از بروز مجدد چنین حوادثی پیشنهادمی‌کنند که مدارس باید آنها را رعایت کنند و درغیر این صورت جریمه خواهندشد. از سال ۲۰۱۲ گزارش این خشونت‌ها به صورت اینترنتی انجام می‌شود و درنتیجه میزان آنها را دقیق‌تر می‌توان محاسبه کرد. برپایه‌ی بررسی‌ی که این اداره اخیرا انجام داده، از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ میزان خشونت‌های جدی ۴۰ درصد افزایش داشته‌است. این خشونت ها گاه منجر به صدمات شدید و انتقال مصدومان با آمبولانس به بیمارستان می‌شود. پرسیا، ناظر اجرای قوانین ایمنی محیط کار در یکی از مدارس مالمو از روزانه و همیشگی بودن این خشونت‌ها می گوید که به نظر او دراثر تکرار به صورت امری عادی درآمده‌است.
گزارش‌گران اکوت، بخش خبر رادیوسوئد مدارسی را در سه شهر بزرگ استکهلم، یوتبوری و مالمو مورد بازدید قراردادند و بادانش آموزان این مدارس گفتگوکردند. این دانش‌آموزان، همه بر وجود تهدید و خشونت روزانه در مدارس خود تاکیدکردند. یکی از بازرسان اداره کل نظارت بر ایمنی محیط کار در یوتبوری Ingela Eriksson نیز ضمن تایید افزایش میزان خشونت در مدارس و تاثیر شدید آن بر سلامت دانش‌آموزان، به کارآزموده تر شدن مدارس نیز اشاره می‌کند که در تشخیص خشونت‌های جدی و گزارش آنها، ماهرترشده اند. 
مدرسه به عنوان بزرگ‌ترین رشته‌ی کاری در سوئد معرفی می‌شود که اعمال خشونت، تهدید و تحقیر در آن به امری عادی تبدیل شده‌است.