Det här gör Sveriges framtidsminister

5:56 min

Kristina Persson är Sveriges första framtidsminister. Men vad innebär jobbet egentligen? Vi ringde upp Kristina för att få klarhet i saken.

– Mitt jobb handlar kortfattat om att reagera i tid och sedan försöka anpassa politiken efter det. Jag och mina medarbetare försöker helt enkelt att agera innan problem uppstår.

Vilka är dina medarbetare?

– Jag kommer att ha tre analysgrupper - en för arbete och framtiden, en för den gröna omställningen och en för global samverkan. Varje grupp består av ett tiotal personer, det är en blanding av akademiker, företagsledare, professorer och politiker.

Rådgivande fuktion

Framtidsministern kommer att ge regeringen förslag på åtgärder efter disskussion med de olika grupperna. Till största del kommer det handla om långsiktiga frågor som går på tvärs över olika sektorsområden.

– Den här typen av frågor riskerar annars att hamna i skymundan på grund av tidsbrist. Det är här jag kommer in och styr upp.

Men hur mycket kommer du kunna påverka framtiden?

– Om mitt arbete exempelvis visar på brister inom yrkesområden. Då kan vi disskutera det med regeringen, men det är ju inte jag som bestämmer om det ska utbildas mer sjuksköterskor eller så.

Du är ju minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete. Har våra grannländer också en framtidsminister?

– Nej, i norden finns det ingen annan med samma funktion. Men det skulle vara bra om det fanns, i dag får jag istället jobba mer sektorsvis.