Skoterleder

Välskötta skoterleder lockar åkare till Västjämtland

5:24 min

Det finns 110 mil skoterleder i Västjämtland varav 60 mil är avgiftsbelagda. Besökare är bättre än lokalbefolkningen på att betala för att köra på skoterled.

Skoterleder är inget nytt i vårt län inte heller att man ska betala på en del av dem. Däremot haltar betalningsviljan ibland och det påverkar ju ledernas kvalitét. Dessutom vill alltfler ge sig på så kallad friåkning utanför lederna. Men trots många mil och tusentals markägare som man ska komma överens med så börjar skotertrafiken flyta på allt bättre.

Staffan Lindberg som är ordförande för VÄSEK, Västjämtlands snöskoterområde, berättar att det kostar mellan 10 000 - 20 000 kronor per år att sköta en mil skoterled.
Det finns inga allmänna medel för detta utan bekostas helt och hållet av skoteråkarnas avgifter, berättar Staffan Lindberg.

Det är svårare att få betalt av de som är vana att åka gratis, det vill säga lokalbefolkningen. Det är mycket enklare att få besökare att betala avgift, förklarar Staffan Lindberg.

I framtiden finns det förhoppningar om avtal med 3 500 markägare i Västjämtland.
Vi söker hela tiden kontakt med markägare för att berätta om vår målsättning att kanalisera skoteråkningen till välskötta leder för att minska störningen på marken runtom, säger Lindberg avslutningsvis.