Nya råd för fullbelagda gästhamnar

Trängseln vid landets gästhamnar ökar för varje år. Fler båtar betyder större brandrisk och det är många hamnar dåligt förberedda på.

Företrädare för räddningstjänster i Bohuslän har nu fått i uppdrag att ta fram förslag på allmänna råd till hamnarna bland annat hur man bör förtöja och vilka krav på brandsläckare och larm som ska finnas.

Råden väntas bli klara om ett år.