meänraatio 2015-02-23

På Tornedalens Folkhögskola jobbar distanslärarna i skift/ Opettajat Tornedalens Folkhögskolala tekevä shiftityötä

6:37 min

Under ett och ett halvt års tid har tre distanslärare på Tornedalens Folkhögskola jobbat i skift. Något vanligt förekommande i gruvbranschen men högst ovanligt i den traditionella skolvärlden. Lärarna arbetar åtta långa dagar och har därefter sex dagar ledigt. Tomas Mörtberg är rektor på Tornedalens Folkhögskola och berättar att skiftarbetet har visat sig vara ett mycket lyckat alternativ.


Puolitoista vuotta on tistanssiopettajat Tornedalens Folkhögskolala tehny shiftityötä. Homma mikä on tavallista kruuvapranshissa mutta hyvin harvinainen koulumailmassa. Opettajat tekevä kaheksan pitkää päivää työtä ja ovat sitte kuus päivää leetissä. Tomas Mörtberg on rektori Tornedalens Folkhögskolala ja selittää ette shiftityö on toiminu oikein hyvin.

eva.kvist@sverigesradio.se