Malmö

Fria arbetskläder till hemtjänstpersonal

1:42 min

Hemtjänsten i Malmö får rätt till arbetskläder. Beslutet kommer efter en dom i kammarätten, och nu vill fackförbundet Kommunal att hemtjänstpersonal i hela landet ska få slippa arbeta i sina egna kläder.

– Vi är fantastiskt glada för att ha fått den här domen, för den innebär att det är konstaterat att vem som ska tillhandahålla arbetskläder och att det inte ligger på individens ansvar att stå för arbetskläder inom vård och omsorg, säger Ann Georgsson, ombud vid fackförbundet kommunal. 

Under ett par års tid har fackförbundet Kommunal drivit frågan om att hemtjänstpersonalens arbetskläder ska bekostas av arbetsgivaren, Malmö stad.

Förbundet Kommunal har bland annat hänvisat till risken för smittspridning eftersom hemtjänsten är ett patientnära arbete.

Socialstyrelsen har också uppmärksammat problemet med smittspridning inom äldreomsorgen - inte minst vad det gäller bakterier som är resistenta mot antibiotika.

Motparten har inte varit oenig i den argumentationen men har motsatt sig att stå för kostnaderna. Arbetsgivaren har också fått lagstöd i saken om att det enligt Arbetsmiljölagen om att arbetsgivaren inte har sådana ekonomiska skyldigheter.

Med domen från kammarrätten i Göteborg får Kommunal stöd för sin sak som konstaterar att förhållandena inom hemtjänsten är så speciella att det med hänsyn till risken för smittspridning är motiverat att kräva särskilda arbetskläder, och därför bör  kostnaden för arbetskläder omfattas av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.

Om inte domen överklagas kan domen komma att bli prejudicerande, och det kan då innebära att fler kan komma att omfattas av domen säger en hoppfull ombudsman vid fackförbundet kommunal,  Ann Georgsson.

– Vi kommer att fortsätta att driva våran kamp för arbetskläder inom vård och omsorg. Tills vi har det i hela landet för att det är så oerhört viktigt för att minimera smittspridningen.