Malå

Mjölkbonde stämmer Malå sameby

En mjölkbonde inom Malå Kommun har stämt Malå Sameby på 440 000 kronor för att samebyns renar förstört hans grödor.

Stämningen gäller för händelser under 2011 och bonden vill ha ersättning för det ersättningsfoder som han tvingats att köpa och för transporter. Stämningen kom in till Skellefteå tingsrätt under 2013, och parterna har inte lyckats att komma överens utan rättegång.

Rättegången skulle ha börjat i morgon tisdag, men nya uppgifter i målet gör att förhandlingarna skjuts fram några veckor.