Hagforsborna bland de mest missnöjda

Hagforsborna hör till dem som är minst nöjda med servicen i sin kommun och jämfört med andra svenska kommuner är det få Hagforsbor som skulle rekommendera andra att bo i kommunen. Det visar Kommunindex 2015, som görs av Svenskt Kvalitetsindex.

50 procent av Hagforsborna är nöjda med den kommunala servicen, det kan jämföras med den bästa Värmlandskommunen Forshaga, där närmare 72 procent är nöjda.

När det gäller att rekommendera sin kommun till andra ligger Karlstad bland de bästa i landet med 95 procent, medan 64 procent i Hagfors svarade ja på samma fråga.

Kommunindex bygger på intervjuer med närmare 24 000 kommuninvånare i hela landet. Hur många man talat med i varje kommun varierar, men det rör sig om minst 30 personer enligt Svenskt Kvalitetsindex.