Hastighetsmål uppnått i MAX IV

1:28 min

I Lund håller en stor forskningsanläggning på att växa upp: partikelacceleratorn Max IV, där ett speciellt röntgenljus ska skapas för att undersöka prover av alla slag. Nyligen nåddes ett viktigt delmål, att få elektronerna så snabba som de ska vara i den färdiga anläggningen.

– Det är här som elektronstrålen sen kommer att komma upp för att injiceras in i lagringsringen, berättar Sara Thorin, acceleratorfysiker.

Hon visar utrymmet där elektroner ska gå runt i ring och avge det koncentrerade röntgenljuset; synkrotronljus, som det heter, som används till att undersöka många olika typer av material och prover. 567000 varv i sekunden, ska elektronerna gå runt i ringen när MAX IV invigs nästa år.

För att det hela ska funka hela tiden, utan avbrott, måste ringen fyllas på med elektroner som redan har fått full hastighet och energi, och det görs i en lång rak, "linjär", accelerator.

Ringen och den raka delen bildar ett flera hundra meter långt P. Den raka delen är redan färdig, och Sara Thorin och de andra acceleratorfysikerna har jobbat med finjusteringarna.

Helt nyligen lyckades de nå målet att få just så mycket skjuts på elektronerna som de minst behöver ha när ringen är på plats: tre gigaelektronvolt, som de säger. Elektronerna har accelererats med tre miljarder volt. Då rör de sig med en hastighet nära ljusets, då relativitetsteorins effekter spelar in.

De här supersnabba elektronerna ska alltså sen avge starkt röntgenljus, när ringen är klar.

– Det växer upp väldigt väldigt snabbt, det är jättespännande, säger Sara Thorin.