Nationalno

Angelina Dimiter Taikon: Dubbeltovo diskriminacia karing romane shavora

5:15 min

Angelina Dimiter Taikon sikavni ande Roma kulturklass ando Stockholmo, phenel ke voj dikel kadi problematika kana keren lake telefono romane dada thaj deja.

E Angelina phenel ke si jek dar mashkar e dada thaj le deja vi te den opre kana lenge shavora si diskriminovani vaj marde, ke daran tena shon intregona familja ando problemo ke si rom.

E Angelina Dimiter Taikon vi phenel ke le romane shavora nakhen jek dubbeltovo diskriminacia ande shkola na ferik ke shavoraj kaj phiren ande shkola ferik ke romane shavoraj.

- Te zas andre thaj te ginavesa o rapporto katar o Skolverket, kaj me skirisardem khetanes kusa Kristina Rodell "Mamma ska jag säga att jag är rom?" dichol ande rubrikacia ke si jek diskriminacia karing e shavora anda lengo etniciteto, ke shavora daran te phenen pesko etniciteto ande shkola, phenel amenge e Angelina Dimiter Taikon.

Voj vi phenel ke pharesij le dadenge thaj dejange te zan maj angle ande kasave problemura. Ke chi zanen kaj te boldenpe vaj kaj te rhoden zutipe kana lenge shavora nakhen diskriminacia. Ferik ke von kadalesa ande Romani kulturaki klassa kaj e Angelina si sikavni zumaven te den zutipe le dejan thaj daden te zan majdur.

Naj pachape le romen ando majoritetno civilno them, phenel e Angelina Dimiter Taikon. Kado kherel ke naj sa kasavi e situacia le romane dadenge thaj dejange sar le kaverenge kana lenge shavora si diskriminovani ande shkoli. Ferik ke trobuj anda kado vareso kherdo, sar rom zanas so si zukardo amendar, ferik ke na save si amare pravi phenel e Angelina, kaj phenel kade dadenge thaj dejange kaj lenge shavora nakhen diskriminacia vaj violencia ande peski shkola.

- Tena denpe, site avel zero toleranso karing violencia ande shkoli. Ande shkoola naj shavora te nakhne diskriminacia mobbing vaj violencia. E shkola sital jek securno than shavornge kaj si lenge mishto thaj len jek edukacia.