Smittsskyddsläkare varnar för dold kikhosta bland vuxna

1:39 min

Antalet fall av kikhosta tredubblades under förra året i Sverige jämfört med året innan. Efter att åtta barn, varav fyra under tre månader, smittas av kikhosta i Västra Götaland under januari varnar nu smittskyddsenheten för att många vuxna kan ha kikhosta utan att veta om det.

– Vi försöker undvika stora folksamlingar, och är sällan på stan. Kan vi undvika att ta med spädbarnet så gör vi det, säger Katarina Wilpart, tvåbarnsmamma i Göteborg.

Katarina Wilpart kommer med barnvagnen i centrala Göteborg. Men det är alltså sällan barnen får följa med dit.

Det är framförallt för barn under tre månader som inte hunnit få någon vaccination mot kikhosta som sjukdom är som farligast. Hösten 2014 var det två spädbarn i Sverige som dog av kikhosta.

Det är efter att åtta barn, varav fyra spädbarn, under januari fått kikhosta som smittskyddsenheten i Västra Götaland manar till uppmärksamhet.

– Jag tror det finns många dolda fall av kikhosta hos vuxna, eftersom symptomen är så vaga och ospecifika hos vuxna och det innebär att framförallt de minsta barnen utsätts för en allvarlig risk, säger Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalands regionen.

Kikhosta är så kallad droppsmitta och mycket smittsamt. Under 2014 tredubblades antalet fall i Sverige jämfört med året innan.

Sjukdomen går i cykler, men skyddet som ges genom vaccinationen mattas av efter fem till tio år vilket gör många vuxna mottagliga för sjukdomen.

I dag finns inget program i Sverige för vaccination av vuxna, men Leif Dotevall menar att det kan behövas.

– När jag ser dessa allvarliga fall så tycker jag att det är något som vi måste överväga, säger han.

För mamman Katarina Wilpart är det självklart att vaccinera barnen.

– Hon följer vanliga vaccinationsprogrammet. Det är en självklarhet att hon ska vaccineras, säger Katarina Wilpart om sin yngsta dotter.