آزمایش اجباری از مرد مبتلا به کلامیدیا

برای نخستین بار در سوئد، مردی مجبور به دادن آزمایش بیماری آمیزشی کلامیدیا شده‌است. دادگاه اداری شهر وکشو به دلیل خودداری این مرد از انجام این آزمایش، حکم بی‌سابقه‌ی آزمایش اجباری را برای او صادرکرده‌است.

این مرد مظنون است که چند زن را به این بیماری مبتلاکرده‌است. او چنانچه این بار نیز از دادن این آزمایش خودداری کند، به زور از او آزمایش گرفته خواهدشد. بیماری کلامیدیا از طریق آمیزش منتقل می‌شود و چنانچه به موقع درمان نشود، می‌‌تواند به ویژه در زنان باعث نازایی شود.