Vårdgarantin prioriterar dom lindrigast sjuka

Den nationella vårdgarantin som börjar gälla den 1:a november kan komma att innebära att dom lindrigast sjuka prioriteras och får vård före dom allvarligt sjuka.
Det befarar Hans Hedlund som är centerpartistiskt oppositionsråd i landstinget.

Det är lättast att klara vårdgarantin vad gäller dom väldefinierade problemen som till exempel går att åtgärda med en höftledsoperation eller en korsbandsoperation. Där är köerna redan idag ofta kortare än 3 månader.

Svårast att klara vårdgarantin kommer det att bli inom psykiatrin där behandlingstiden ofta är lång. Det råder i dag brist på psykiatriker över hela Sverige och även i Västernorrland. Svårt blir det också för kroniskt sjuka och gamla som ofta har flera sjukdomar samtidigt.

För att slippa betala för operationspatienter som åker till andra landsting så finns risken att landstinget ökar antalet operationer och det på bekostnad av dom svårare sjukdomarna och psykiska sjukdomarna som är svårare att behandla, säger Hans Hedlund.

Gamla, multisjuka, inneliggande medicinpatienter kan alltså få vänta på sin behandling medan landstinget opererar bort köerna till korsbands- och höftledsoperationer.