Börsen räddade Arvikas ekonomi

1:32 min

Det gick bättre än väntat ekonomiskt för Arvika kommun förra året, trots att verksamheterna gick minus. Plusresultatet på 24,7 miljoner kronor, 17 miljoner bättre än budget, förklaras nämligen av reavinster och en stigande börs.

– På lång sikt är det inte hållbart att förbruka mer än vad man får in naturligtvis, men med tanke på att börsen har gått såpass bra är det ingen fara, säger Peter Söderström (S). 

Arvika kommuns verksamheter har kostat 2,5 procent mer än vad kommunen fått in i form av skatter och statsbidrag. Och det är alltså lyckade placeringar på börsen och vinster som gjordes när kommunens pensionsplaceringar förändrades, som ger ett positivt ekonomiskt resultat.

Störst problem med att hålla budget hade Lärande och stöd, som gick minus med 14,5 miljoner kronor.

– I huvudsak är det individ- och familjeomsorg och försörjningsstödet som ligger bakom den största kostnadsdrivande effekten, säger Peter Söderström.

Men även utbyggd barnomsorg och ökade kostnader för grundskolan har gjort att kostnaderna har dragit iväg, och nu ska man leta möjliga besparingar.

– Har lärande och stöd för snål budgetram så får vi ta ett helhetsgrepp i budgetarbetet inför 2016. Om det blir anledning till åtgärder under 2015 får vi återkomma till under året, säger Peter Söderström.

Hur ser du på att börsens svängningar kan betyda så mycket för en hel kommuns bokslut?

– Att börsen går bra är ju naturligtvis positivt i det korta perspektivet, men vi kan ju inte bygga en drift på det på lång sikt naturligtvis, säger Peter Söderström.