Våldet i skolorna ökar

4:56 min

Antalet anmälningar om våld inom grund- och gymnasieskolan, som Arbetsmiljöverket ser som allvarliga, har ökat med nästan 40 procent mellan 2012 och 2014. Det handlar både om fysiskt och psykiskt våld.

– Det är tråkigt att höra. En del kanske beror på ökad insikt att man ska anmäla men det kan också tyvärr vara så att det är mer våldsutövande i skolorna. Dels kan det förekomma en del hot om våld, psykiskt våld och givetvis fysiskt våld. Fysiskt våld är mer vanligt i de yngre åldrarna, säger Niklas Wennersten på Västerås stad som är ansvarig för antimobbningsarbetet Here 4 You.

Emmy Wetterblad från Lärarförbundet tycker inte om utvecklingen som blivit.

– Vi hör när vi är ute på arbetsplatserna att personalen talar om det ökande våldet. Det finns inga gränser och inga respekt för varandra när det är nog.

Hur kan man jobba för att stävja problemet?

– Mindre grupper, mer personal och mer kontakt med skolhälsovården. Även det ständiga arbetet med föräldrarna, säger Emmy Wetterblad.