Carl Bildt om varför avtalet med Saudiarabien måste fullföljas

9:48 min

Frågan om huruvida det omstridda militära samarbetsavtalet mellan Sverige och Saudiarabien ska förlängas eller inte har varit het den senaste tiden. Regeringen funderar på frågan som bäst just nu, senast den 15 maj måste det ges besked. Kritikerna har varit många, men de som vill att avtalet förlängs har varit tystare. Men i helgen kommenterade förre utrikesministern Carl Bildt ämnet på twitter och menade att Sverige självfallet har ett fortsatt intresse av ett brett samarbete med Saudiarabien inom ramen för gällande lagar. I måndagens Studio Ett utvecklade han sitt resonemang:

– Det handlar om ganska stora intressen som täcker över ett vitt spektrum. Detta är en stor ekonomisk makt i regionen, det är en mycket omfattande marknad för svensk export och prioriterat också av den nuvarande regeringen.

– Men ska man inte heller glömma att Saudiarabien också spelar en politisk roll där vi har ett intresse av en utrikespolitisk dialog. Det handlar till exempel om fredsprocessen i mellanöstern, hela frågeställningen om Islamiska staten, eller relationen till Iran.

Men varför måste man dra det så långt som till det militära området, varför inte nöja sig med ett civilt samarbete?

– Det civila samarbetet är ju det dominerande, sen har vi haft försvarsmaterielsexport till dem under mycket lång tid. Dels hade man ett stort kontrakt som man skrev under 2002 om pansarvärnsrobotar, och sen ingick man då det här samarbetsavtalet, som är ett mycket allmänt avtal vad gäller sitt innehåll 2005. Och då tror jag att det skulle uppfattas som närmast en ovänlig handling att bryta det avtalet.

När det gäller kritiken mot Saudiarabiens brott mot mänskliga rättigheter så håller Carl Bildt med om att det finns en pågående konfrontation mellan Iran och Saudiarabien. Han nämner ocksså Jemen och det han kallar konfrontationen i Libanon och poängterar att Saudiarabien är en viktig aktör.

– Man kan tycka bra eller illa om det de gör, men de är en viktig aktör och ska Sverige ha någon utrikespolitisk roll i den här regionen så måste vi ha relationer med de olika makterna. Oavsett om det är Iran, Saudiaraben, Israel eller Egypten.

Men relationer är ju en sak, men militärt samarbete är väl en annan?

– Det är en annan sak, det regleras ju av speciella lagar. Vill de köpa svenskt försvarsmateriel, och de har de ju velat i ett antal fall, så prövas det i särskild ordning, och det är en lite annan sak. Det har ju godkänts då av de myndigheter vi har för att pröva detta.

Samtidigt så sägs det ju att Sverige inte ska exportera vapen till diktaturer, tycker du att Saudiarabien är en dikatur?

– Till att börja med så är det inte så som vapenxportlagen är formulerad, utan den har andra kriterier i allt väsentligt.

Jo, det står "Landet ska respektera mänskliga rättigheter och det ska inte befinna sig i en väpnad konflikt", men om vi struntar i det tycker du att saudiarabien är en diktatur?

– Reglerna är så att vi prövar om vi ska exportera försvarmateriel med utgångspunkt från ett antal kriterier. Mänskliga rättigheter är viktiga i det sammanhanget, och vi får absolut inte exportera sånt som kan användas för att förtrycka mänskliga rättigheter. Det som har exporterats hittills är pansarvärnsrobotar, det stora avtalet 2002, innan dess motmedelskapslar till flygplan och nu är det luftförsvarsradar.

Men tycker du att Saudiarabien respekterar mänskliga rättigheter?

– Nej, det tycker jag självfallet inte. Men inget av det vi har exporterat har haft nån relevans i detta sammanhanget. Och det har prövats, både av den parlamentariska exportkontrollsnämnden, och av den inspektion som vi har för dessa ändamål. Och godkänts.

Så du tycker inte att det är ett problem att exportera vapen till länder som inte respekterar mänskliga rättigheter så länge man inte använder dessa vapen för att förtrycka dessa rättigheter?

– Alltså, vi har ju en lagstiftning, vi har en inspektion och vi har en nämnd. Och de har faktiskt godkänt alla de avtal som har slutits med Saudiarabien. Och det har de gjort eftersom detta har varit förenligt med de svenska lagarna och de svenska riktlinjerna.

– Sen har vi nu en utredning som ser över detta, och då får vi se om det innebär några förändringar. Men alla de exportaffärer som har varit har varit förenliga med svenska lagar och de principer vi haft. Och därmed så ligger de inom ramen för vad jag tycker är rimligt att vi har som samarbetsambition, också med ett land som Saudiarabien. Trots alla reservationer vad gäller mänskliga rättigheter och annat.

Vad skulle hända om vi avstod från att förlänga avtalet?

– Det vet vi ju inte, det ska man vara ärlig och säga. Men Sverige skulle framstå som ett opålitligt land. Här har man ingått – rätt eller fel – ett omfattande samarbetsavtal 2005 och så plötsligt av någon anledning så säger Sverige upp det avtalet. Det är klart att det påverkar våra relationer relativt brett. Sen kan det mycket väl bli så att man utesluter samarbete och affärer med Sverige ur ett bredare område. Mycket i Saudiarabien är ju på grund av det sätt på vilket vissa nationer är organiserade när det gäller offentlig upphandling.  Så man ska ju inte bortse från risken att det påverkar våra möjligheter på det som faktiskt är en av våra största marknader för svensk exportindustri.

Apropå det; I boken Saudivapen som skrivits av två av Ekots reportrar framgår att Marcus Wallenberg tryckte på alliansregeringen ganska hårt för att ni skulle fullfölja avtalet. Vad var det han var orolig för?

– Jag vet inte det. Jag har inte sett det där brevet. Men det är väl i och för sig ingen orimlig synpunkt. Har man ingått ett avta med ett land och så säger man upp det utan anledning, så uppfattas det som en ovänlig handling, det är ju självklart. Och det är klart att detta också kan påverka affärsrelationer. Det tror jag nog att nästan var och en inser, brev eller inte.

Handlar det också om gemensamma säkerhetsintressen mellan Sverige och Saudiarabien där Saudiarabien skulle kunna bidra till att försämra säkerheten i Sverige på något sätt genom att till exempel undanhålla information som vi behöver?

Det har jag inte haft anledning att reflektera över. Det tror jag inte. Däremot är det klart att det kan påverka annat. Saudiarabien är en viktig aktör i en region som befinner sig i en mycket betydande omvandling för att uttrycka saken försiktigt. Och där vi har ett intresse också utrikespolitiskt. Det hade åtminstone den förra regeringen och det tror jag att den nuvarande regeringen har också.

Den nuvarande regeringen är till exempel engagerad i fredsporcessen i mellanöstern. Och det är svårt att vara engagerad i den om man inte har någon samtalsrelation över huvudtaget med Saudiarabien. Och det kan vara svårt att ha en samtalsrelation med ett land som man inte ens tycker att man kan fullfölja ingångna avtal med. Det är klart att det leder till utrikespolitiska, och kan leda till handelspolitiska, problem. Det ska man nog vara fullt medveten om.

Det har ju varit ganska svårt att få er som försvarar det här avtalet att gå ut och göra det offentligt, varför då?

Det har väl inte varit så svårt att få mig att göra det? Men att regeringen inte säger så mycket har ju sina rutiga och randiga skäl. Det var ju en socialdemokratisk regering som ingick de här avtalen. Sen är det ju en slitning inom regeringen, Miljöpartiet har gått ut väldigt tydligt emot detta. Så jag förstår att det leder till vissa diskussioner inom regeringen.

– Men då tycker jag att det är viktigt, och det är därför jag gärna säger detta: Det handlar inte om partipolitik. Det handlar om Sveriges trovärdighet som samarbetspartner i en region där det pågår mycket elände, och mycket ondska förvisso, men där vi har ett intresse av att vara närvarande, både ekonomiskt och politiskt och i andra sammanhang.