Böter för taxikartell i Uppsala

Ett av de två taxibolag i Uppsala som anklagas för olaglig kartellverksamhet har nu gått med på att betala en bot på 75 000 kronor till Konkurrensverket. Men man vill inte erkänna att man gjort fel

I slutet av förra året anklagades Taxi Kurir och Uppsala Taxi för kartellverksamhet. Genom en överenskommelse bolagen emellan ska de, enligt Konkurrensverket, ha stängt ute den nya konkurrenten Taxi 020 från marknaden.

Konkurrensverket krävde att de båda bolagen tillsammans skulle betala 275 000 kronor i böter.

Men de båda taxibolagen har nekat brott fram tills nu.

I en inlaga till Konkurrensverket skriver Taxi Kurir att bolaget medger talan och att man är beredd att betala boten på 75 000 kronor. Men när Upplandsnytt pratar med VD Jan Ekenstedt vill han inte kommentera frågan om bolaget på det här sättet erkänner kartellverksamhet.

För det andra bolaget, Uppsala Taxi, försvårar medgivandet situationen. Styrelseordförande, Biör Flygt, säger att han nu är rädd att konkurrensverket nu ser medgivandet som ett erkännande. Och fortfarande hävdar ju Uppsala Taxi bestämt att det aldrig varit frågan om någon kartellbildning.

Medan historien nu är avslutad för Taxi Kurirs del fortsätter skriftväxlingen mellan Uppsala taxi och Konkurrensverket. Boten har sänkts från 200 000 kronor till 150 000 kronor.