Arbetarna: Vi kräks och får kraftig huvudvärk när vi har jobbat

De som arbetar på ananasodlingarna som besprutas med de giftiga ämnena berättar att de har fått huvudvärk och spytt efter att ha hanterat bekämpningsmedlen.

– Arbetarna upplever kraftig huvudvärk, illamående och vissa av dem har spytt efter att ha handskats med bekämpningsmedlen, berättar Chito Medina som arbetar på organisationen MASIPAG i Filippinerna. Och har skrivit rapporten om Filippinerna för Naturskyddsföreningen.

"Vi får problem med huden"

I Kenya säger bybor att de blivit påverkade negativt av kemikalierna, enligt Samuel Ndungu som jobbar för organisationen PELUM i Kenya.

Bland annat så sade byborna att barnen fått hosta och att deras vatten blivit förorenat vilket har lett till att barnen fått hudsjukdomar.

– Killarna brukar vanligtvis simma i floden och de sa att de hade fått problem med huden eftersom att de kommit i kontakt med kemikalier när de har badat, säger Samuel Ndungu.

Om det arbetarna och byborna har upplevt beror på kemikalierna som odlingarna använder har ingen ännu fastställt.

Del Monte vill gå vidare

Företaget Arvid Nordquist är svenska konsumentkontakten för Del Monte. Peter Dannqvist är hållbarhetschef där och han menar på att företaget inte använder ämnet Parakvat och om barn blivit sjuka på grund av vatten från Del Montes odlingar i Kenya så ser han mycket allvarligt på det.

– Finns det någonting som vi kan göra som vi har missat att göra i det här sammanhanget så måste vi naturligtvis titta vidare på det tillsammans med då Del Monte.

Tjänar tre kronor om dagen

Rapporten från Filippinerna visar att många jobbar under svåra arbetsförhållanden på plantagerna.

De som är så kallade "contract workers" arbetar under andra förhållanden än de som är direkt anställda av företaget.

En del arbetare uppger att de tjänar så lite som tre kronor per arbetsdag medan andra tjänar omkring 40 kronor per dag på odlingarna i Filippinerna som ägs av Dole Philippines INC och företaget ITOCHU.

I rapporten från Filippinerna berättar arbetare även hur skyddsutrustning inte alltid används och att arbetsrättigheter blir kränkta. Chito Medina tror att en av anledningarna till att arbetarna tar jobben är för att de inte har något annat val.

– De måste se till att deras familj har mat på bordet, avslutar han.

P3 Nyheter har sökt ansvariga på både Dole Philippines INC och företaget ITOCHU som äger odlingarna i Filippinerna för en kommentar.