ENERGI

Nya tvivel om nytt värmeverk i Borås

Det är inte alls säkert att ett energicentra för 3,2 miljarder i Borås blir lönsamt. Det menar stadsrevisionen som inte tycker politikerna kan ta beslut idag som det är tänkt.

Se sammanträdet här >>>

Kraftvärmeverket Ryaverket i Borås börjat bli gammalt och länge har ett nytt diskuterats söder om staden - ett nytt energi- och miljöcentra vid avfallsanläggningen Sobacken.

I eftermiddag är det meningen att Borås kommunstyrelse ska ta beslut i det som är den största investeringen kommunen någonsin gjort - 3,2 miljarder. Beslutet är vägledande för det slutgiltiga beslutet i kommunfullmäktige senare.

Men idag la Stadsrevisionen fram sin rapport, och de menar att underlaget är bristfälligt.
Många frågor är obesvarade, ett antal påståenden saknar belägg och risken att kraftvärmeverket ska bli olönsamt är stor, skriver kommunens revisorer.