Företagskonkurserna minskar

Antalet företagskonkurser minskar i länet. I april var antalet företagetskonkurser i Sörmland åtta jämfört med 15 förra året. Det visar statistik från Upplysningscentralen, UC.

I landet som helhet ökade konkurserna med nio procent. Men ökningen i landet är tillfällig eftersom trenden de senaste månaderna är att företagskonkurserna minskar, enligt UC.