Nej till mobilmast kan bli ja

Länsstyrelsen går emot samhällsbyggnadsnämden i Trosa när det gäller bygglov för en så kallad 3G-mast. Trosa sa nej till bygglov, men Länsstyrelsen anser att det beslutet är felaktigt. 

Trosa beviljade inte bygglov eftersom de som bor i området kraftigt protesterat mot mastens placering. Dessutom ansåg kommunen att det redan fanns en mast i det området där 3G-masten skulle placeras som skulle kunna användas.

Länstyrelsen menar dock att det inte är skäl nog för att inte tillåta att masten byggs och anser att Trosa måste bevilja bygglov.