Hundar söker dyra metaller

1:37 min

Hundar kan tränas att känna doften av exklusiva mineraler och sällsynta jordartsmetaller. Det visar ett pilotprojekt på Hundcampus i Hällefors där hundar lär sig markera för yttrium, ett grundämne med mycket stor efterfrågan inom teknikindustrin.

Yttrium är en jordartsmetall och används inom elektronikindustrin som en nödvändig komponent vid tillverkningen av bildskärmar, lysdioder, lågenergilampor och fiberkabel. Jordartsmetaller är en mångmiljonindustri och 2015 beräknas efterfrågan i världen vara uppe i 215 000 ton. Det motsvarar en summa av 12,7 miljarder dollar.

Kina är den i särklass största producenten av yttrium, men grundämnet finns även här i Sverige. I ett pilotprojekt på Hundcampus i Hällefors i Västmanland har hundarna lärt sig att markera yttrium, som i naturen återfinns i mycket små koncentrationer.

Efter att hundarna hade lärt sig att identifiera yttrium i anrikad form, övergick man till jordprover med kända halter av yttrium.

Eftersom låghaltiga jordar är ointressanta ur kommersiell synvinkel lärde sig hundarna att ignorera sådana prover, men peka ut jordprover med yttriumhalter över 50 ppm, det vill säga 50 miljondelar. Hundarna klarade detta med 80 procent säkerhet.

– Den doftar inte mycket, men vi kan träna hundens hjärna att reagera på förhållandevis få molekyler, och på så sätt kunna hitta mineralet, säger Lennart Wetterholm som tränat hundarna inom projektet.

Det låter som en potentiell guldgruva?

–  Ja det kan det absolut vara.

Pilotprojekt har gjorts på Hundcampus i Hällefors, tillsammans med Bergskolan, en del av Luleå tekniska universitet.