Tekniken kan få unga att röra på sig

4:59 min

Dagens barn är den första generationen som förväntas ha kortare livslängd än sina föräldrar. Men det finns sätt att bryta trenden.

Orsaken till trendbrottet, att dagens barn inte förväntas leva längre än sina föräldrar, handlar om inaktivitet, dålig kost och sjukdomar relaterade till övervikt. Det här har påvisats i en stor amerikansk studie.

Anna-Karin Lindqvist, är sjukgymnast och forskare vid Luleå tekniska universitet och i sin forskning försöker hon hitta sätt att uppmuntra till den för barnen livsviktiga fysiska aktiviteten. Ett sätt att bryta den dramatiska trenden.

Att få barnen att röra på sig kan vara en utmaning, då datorskärmar och telefoner upptar en stor och viktig del av de ungas liv. Anna-Karin Lindqvist menar att den nya tekniken måste integreras och bli en del av den fysiska aktiviteten.

– Om vi ska försöka ta av barnen tekniken kommer vi att förlora, menar hon.

60 minuter fysisk aktivitet per dag är rekommendationen. I det kan det till exempel ingå att promenera eller cykla till och från skolan. Eller skolidrott, som har skurits ned i mängd i den svenska skolan.

-- 10 procent av de 15-åriga flickorna och 15 procent av pojkarna i Sverige kommer upp i den nivån, så det är inget marginalproblem. Och då är frågan hur vi ska få dem att röra på sig: Vi gjorde ett genidrag, vi frågade barnen...

Bland annat har hon visat hur barn som fick introduktion i olika aktiviteter och sedan dessutom regelmässigt peppade varandra via till exempel sms eller meddelanden i smartphones, lyckades mycket bättre än de som inte gjorde det.

Dessutom talade ungdomarna om att de ville ha föräldrar som uppmuntrade dem och var förebilder.

-- Vi som föräldrar ska inte abdikera för tidigt. Sedan är det vi säger inte alltid populärt, men till och med högstadieeleverna själva säger att de behöver vårt stöd då det handlar om att uppmuntra till fysisk aktivitet.

Ett sådant direktiv kan handla om sättet att ta sig till skolan. Att cykla eller promenera till skolan betyder mycket för kroppen, jämfört med att få skjuts till skoldörren.

-- Träningen ska dessutom vara rolig. Och barnen som varit med i undersökningen menar också att mätbara resultat är inspirerande, precis som vi vuxna inspireras av till exempel Runkeeper. Så nu tänker vi oss en kombination, ett spel som handlar om att mäta fysisk aktivitet och har sökt projektmedel för att utveckla ett sådant.