Slutna bankmöten med börsbolag väcker reaktioner

1:27 min

Nu kommer politiska reaktioner på Ekots undersökning, som visar att bankerna i Sverige regelbundet anordnar slutna träffar där aktieanalytiker och investerare träffar ledningen för olika börsbolag, detta trots risken för insiderinformation.

– Blotta misstanken om att det lämnas över mer information på de här mötena än vad som är lämpligt, det riskerar att skada förtroendet gentemot allmänhet och småsparare, säger Jakob Forssmed som är ekonomisk-politisk talesperson för Kristdemokraterna. 

Ekot har skickat ut en enkät till åtta banker och bakgrundsintervjuat drygt 15 personer med erfarenhet av de slutna träffarna. Undersökningen visar att träffarna är vanliga och att aktieanalyiker och viktiga investerare dessutom ofta får sitta ner ensamma mer börsbolagens vd eller finanschef, något som enligt experter är extra känsligt ur en insiderperspektiv.

Ulla Andersson är ekonomisk-politisk talesperson för Vänsterpartiet.

– Min förhoppning är ju självklart att bankerna ska lyssna på den kritik som framförs av bland annat Aktiespararna och den oro som finns om att otillbörlig information kan läcka ut. Och gör de inte det, då får man väl återkomma och titta på om man behöver skärpa regelverket, säger hon.

Men någon skärpning av regelverket är inte aktuell, enligt finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

– Jag tycker att det viktiga är att de regler och lagar som finns kring marknadspåverkande information följs. Och där förutsätter jag att banker och börsbolag, analytiker och investerare agerar professionellt och att de också tar sitt ansvar för att upprätthålla förtroendet för finansmarknaden, säger han.