Allvarligt med långt teleavbrott

4:49 min

Rickert Olzon, krisberedskapssamordnare på Sala-Heby räddningstjänst ser allvarligt på att telestörningarna i dag varade så länge. De nya tekniklösningarna  är mer sårbar än de gamla kopparnätet.

-Ja, det är ju väldigt olyckligt att ett sånt här fel drar ut så på tiden så att det sträcker sig över en stor del av en arbetsdag. Det orsakar ju mycket problem för alla som jobbar och inte minst för alla som är hemma och av olika anledningar behöver ha tillgång till en telefon för sin säkerhet, säger Rickert Olzon.

En anledning till att det blir så här stora störningar är att många myndigheter och företag ersatt sina gamla växlar med Ip-telefoni, som går över internet, samt mobiler. Rickert Olzon på Sala-Heby räddningstjänst tycker att samhället i stort satt för stor tilltro till den nya tekniken.

-Jag förstår ju att det i mångt och mycket ekonomin som styr det här. Samtidigt ge de nya systemen väldigt mycket finesser. När det fungerar så är det ju jättebra. Men det går ju inte att komma i från att datasystemen har ju större sårbarhet. Jag tycker ju att det här gamla hederliga kopparnätet känns tryggare på något sätt.

Telebolagen har ju sitt ansvar i det här. Men vi som ringer, vad kan vi göra? Har många av oss varit för raska med att slänga ut den fasta telefonen?

-Jag har ju inte slängt ut den fasta telefonen hemma. Jag tycker att man ska vara lite försiktig och tänka sig för en gång till. Det kanske inte alltid är det bästa att ta den billigaste lösningen, säger Rickert Olzon.