Infektion kan leda till psykiska besvär

1:35 min

Frågetecknen är fortfarande många kring sjukdomen PANDAS eller PANS. Tillståndet drabbar barn och unga och innebär ett snabbt insjuknande i tvångssymtom, tics och tillbakagång i utvecklingen. Sjukdomen har diskuterats allt mer de senaste åren, men ingen vet riktigt vad den beror på eller hur den ska behandlas.

När Ulrika Temmesens dotter Matilda var 14 år insjuknade hon i tvångssyndrom och gick tillbaka i utveckligen. 

– Det var rösterna, det var tandkrämsklickandet, det var hennes fruktansvärda tvång överallt. Helt ärligt, det var precis som om vi levde mitt i en skräckfilm, säger Ulrika Temmesen.

Matildas läkare tror att hon drabbades av Pandas eller Pans. Det innebär ett snabbt insjuknande i psykiska besvär, som sätts i samband med en tidigare infektion. Teorin är att infektionen utlöser en autoimmun process som angriper den egna hjärnan, men det är långt ifrån klarlagt.

Idag går det inte att säga vad sjukdomen beror på eller hur man ska göra för att behandla den. Socialstyrelsen rekommenderar antibiotika, i förebyggande syfte, men det får bara ges om läkaren gör en studie eller på annat sätt följer upp och utvärderar effekterna.

Henrik Pelling, psykiatriker vid barn- och ungdomspsykiatrin i Uppsala, efterlyser mer samarbete mellan psykiatriker och neurologer för att barnen ska få rätt hjälp.

– Var och en får erkänna att det finns delar av det här som vi inte är så bra på, säger Henrik Pelling