Hovrättsdom kan ge Sundbybergsbor kraftig hyreshöjning

3:44 min

Många hyresgäster i Sundbyberg riskerar att få kraftigt höjda hyror efter en dom i Svea hovrätt. Den prejudicerande domen gäller hyresrätter som hovrätten menar har lika god tillgänglighet till transporter och restauranger, som lägenheter på Kungsholmen eller Södermalm i centrala Stockholm.

Hovrättens dom har fått Hyresgästföreningen att sparka bakut. Anita Granqvist, ordförande för Hyresgästföreningen i Sundbyberg, säger att det kan handla om en höjning med 80 procent:

– Det låter helt orimligt. Det vore mer rimligt att Stockholm sänker hyrorna, så att innerstan får hyror på samma nivå som Sundbyberg har idag.

Hur tycker du att man ska sätta hyran?

– Man ska följa bruksvärdet.

Hur kommer ni som företräder många hyresgäster att gå vidare nu när det gäller den här frågan?

– Det vet jag inte i nuläget men helt klart är att vi ska vidare. Det här är icke acceptabelt.

Sundbybergsborna Frida, Claes-Erik och Kristin är alla negativa till domen.

– Det går inte att jämföra Sundbyberg med stockholms innerstad.

– Risken är att det blir fler bostadsrätter så att man kan påverka hyran mer.

– Jag tycker det är helt åt h-e, jag skulle nog klara en hyreshöjning men ser inte att man kan göra det om man inte gör något åt huset.