Assisterad befruktning snart möjligt för ensamstående

2:44 min

Snart kan ensamstående få rätt till assisterad befruktning. Men de kan komma att granskas hårdare än par.

Matti Ridenfeldt visar bilder på sina barn i sin mobiltelefon.

– När mitt yngsta barn vaknar på morgonen så tittar han alltid efter sin storasyster, och så kryper han fram och klappar på henne och är så himla kärleksfull. De trivs verkligen med varandra, säger hon.

Båda barnen har kommit till med hjälp av assisterad befruktning med donerade könsceller, utförd i Danmark. Idag är det nämligen inte möjligt för ensamstående kvinnor att använda sig av assisterad befruktning i Sverige.

Det kan det komma att bli ändring på redan till sommaren, enligt ett förslag från regeringen. Förslaget har mött kritik från flera tunga instanser, som anser att ensamstående kvinnor måste genomgå en mer omfattande utredning är par om de vill ha barn med hjälp av assisterad befruktning.

Men Matti Ridenfeldt är skeptisk till det kravet.

– När man skapar särskilda regler för en grupp så måste det finnas väldigt starka skäl till det, och de starka skälen ska väga tyngre än de nackdelarna som de särskilda reglerna medför. Och nackdelarna i det här fallet är att det pekar ut ensamstående föräldrar som sämre föräldrar, säger Matti Ridenfeldt.

Det är bland annat Sveriges kommuner och landsting och Socialstyrelsen som vill se att en extra utredning görs, utöver den medicinska, när en ensamstående kvinna vill bli förälder med hjälp av assisterad befruktning. Den utredningen ska i så fall göras av socialnämnden.

Dennis Jutterström, jurist på Socialstyrelsen, säger att det här inte betyder att det ska ställas högre krav på ensamstående kvinnor.

– Det vi menar i alla fall är att det ska ställas högre krav på utredningen så att man i möjligaste mån försäkrar sig om att barnen kan växa upp under goda levnadsförhållanden. Generellt sett har man en tryggare uppväxt med två föräldrar. Den principen gäller, säger Dennis Jutterström.

Matti Ridenfeldt har förståelse för ambitionen att ge fler barn en tryggare uppväxt.

– Men jag tror att screena vilka som ska få bli föräldrar är ett väldigt trubbigt och ineffektivt sätt att göra det på. Det är mycket bättre om man vill hjälpa barn till ensamstående föräldrar att samhälle, vård, omsorg, myndighetspersoner och skola blir bättre på att bemöta och ge hjälp på ett sätt som inte stigmatiserar ensamstående föräldrar. Det kommer ju alla barn till ensamstående föräldrar till godo, inte bara våra barn, säger Matti Ridenfeldt.