Centerpartiet vill ha strängare straff för barnmisshandel

1:13 min

Centerpartiet vill införa barnmisshandel och barnfridskränkning i lagen. Brotten ska enligt förslaget ge strängare straff än för de som döms för till exempel misshandel, enligt Centerpartiets rättspolitiske talesperson Johan Hedin.

– Dels handlar det om samhällets och framförallt barnets upprättelse, men det handlar framförallt om att hålla gärningsmannen skild från barnet, säger han.

Enligt Brottsförebyggande rådets statistik utsattes 18 800 barn för någon typ av våld förra året. Myndigheten räknar med ett mörkertal eftersom brotten mot dom allra minsta barnen sällan uppdagas.

Centerpartiet vill att Alliansen i år går fram med en gemensam motion för att införa två nya brottsrubriceringar: barnmisshandel och barnfridskränkning, med kvinnofridskränkning som förebild.

– Där man tar fler mindre brott som i sig kanske har lågt straffvärde men som sammanlagt och systematiskt blir en stor kränkning mot den som drabbas, säger Johan Hedin.

Att barn tvingas leva tillsammans med sina förövare efter ett fängelsestraff är en problematik Ulrika Eriksson, som är chef på kunskapsenheten på Bris, känner igen.

– Det här kan vara en del som barn upplever och beskriver för oss, men det finns också en annan typ av svek där vuxenvärlden inte gör det vi är ålagda att göra.

– Alla delar behöver ses över, där lagstiftning är en del, men det är inte den enda. Utan prioritering och resurser är en jätteviktig del i det här, säger Ulrika Eriksson.