Uppsalapolis dömd efter prejning

En polis i Uppsala dömdes idag för tjänstefel av Uppsala tingsrätt för att följt efter och försökt preja en misstänkt bil av vägen utan att ha kontaktat vakthavande befäl.

Tingsrätten menade att polisen utsatt inte bara de inblandade utan också allmänheten för fara och att polisen brustit mot rapporteringsskyldigheten när han inte tog kontakt med befälet.

Polisen döms till böter.