Jönköpings län

Hot och våld ökar i skolan

1:56 min

Anmälningarna till arbetsmiljöverket om hot och våld i skolan har ökat med 40 procent på två år.

Det är väldigt oroligt att barn inte ska känna sig trygga när de kommer till skolan. Det är ju en arbetsmiljö för eleverna, men också för oss vuxna.

Mellan åren 2012 och 2014 har anmälningarna om allvarligt våld mot elever och lärare i skolan ökat med 40 procent, enligt siffror från arbetsmiljöverket. Det är en utveckling som Håkan Wetterö, värdegrundspedagog i Jönköpings skolor, tycker är skrämmande.
– Vi vuxna måste ta ett ansvar som förälder eller vårdnadshavare. Man måste ju agera när ens barn gör dumheter. Likadant i skolan, när det händer saker måste vi vuxna också agera på ett sätt som gör att eleverna slutar.

Om en incident inträffar på en skola och arbetsmiljöverket får in en anmälan så kan verket skicka ut inspektörer för att undersöka skolan, och skulle skolan ifråga sen inte göra som verket säger så kan skolan få böter.

Oftast är det någon som driver på dumheterna, det är gruppmekanismen som påverkar eleverna.