Mycket bastande är bra

2:04 min

Ju mer desto bättre, kan finländska forskare nu slå fast gäller för bastubad. En finsk stor studie visar att ju oftare man badar bastu, desto större är chansen att man inte dör om man är en finsk medelålders man.

Studien följde 2315 finska män under en 20- års period i Kuopio i östra Finland. De som badade bastu fyra till sju gånger i veckan jämfört med de som bara bastade en gång i veckan minskade risken med att dö med 40 procent, oavsett dödsorsak.

– Det är en väldigt väl genomförd studie just genom att forskarna har sett till hur ofta man badar och hur länge, säger Kurt Svärdsudd, som är professor emeritus i allmänmedicin vid Uppsala universitet, i en kommentar till Vetenskapsradion.

Det var inte bara risken för plötsligt hjärtstopp, hjärtinfarkt och övriga hjärtkärlsjukdomar som minskade om männen bastade mellan fyra och sju gånger i veckan jämfört med de som badade en gång i veckan. Utan risken för att dö var 40 procent lägre för alla dödsorsaker jämfört med de som bara bastade en gång i veckan.

Forskarna delade in de bastande männen i tre grupper. De som bastade en gång i veckan, de som bastade två till tre gånger i veckan, och de som bastade fyra till sju gånger i veckan. I den sistnämnda gruppen fanns det bara knappt två hundra män, men även om den gruppen är liten så har forskarna tagit hänsyn till det genom att man använt en särskild statistisk metod.

Männen delades också in efter hur länge de var inne i bastun. Antingen handlade det om elva minuter, eller mellan elva och nitton minuter eller mer än nitton minuter. Även tiden inne i bastun hade en positiv effekt på hälsan.

Det var svårt att hitta en kontrollgrupp, konstaterar Kurt Svärdsudd som har läst artikeln på Vetenskapsradions uppdrag, eftersom det bara var tolv av de över två tusen slumpvis valda männen som överhuvudtaget aldrig bastade.

– Än så länge vet ingen heller exakt vad det är som gör att bastubad är så hälsobringande, säger Kurt Svärdsudd.

Det skulle kunna vara det sociala umgänget som skapar hälsa, eftersom personer sällan bastar ensamma, säger han vidare.

Tidigare forskning har visat att blodtrycket blir lägre och blodkärlen förbättras efter bastubad.

Andra orsaker kan vara att de som bastar ofta har en lugnare livsrytm, eller att själva bastandet skapar avspänning, eller att kraftig värme i sig kan vara bra.  

Bastubadandet handlar om traditionell finsk torrbastu i en temperatur på 80- 100 grader, och med en luftfuktighet på 10 procent.

Referens:
Tanjaniina Laukkanen et al "Association Between Sauna Bathing and Fatal Cardiovascular and All-Cause Mortality Events" Jama 23 February, 2015. Doi:10.1001/jamainternmed.2014.8187