Region Gotland undersöker föroreningar i småbåtshamnar

2:12 min

I jakten på markområden som kan vara förorenade fokuserar Region Gotland i år på småbåtshamnarna Herrviks hamn, Vändburgs hamn, Fårösunds hamn och Fårösunds marina.

Att riskklassa markområden är en ständigt pågående process och tidigare har Region Gotland bland annat undersökt platser där det legat träindustrier, verkstäder, bensinstationer och skrotupplag. Förra året tittade man främst på verksamheter som hanterat bekämpningsmedel. I år fokuserar man på småbåtshamnar.

– Vi ska titta på Herrviks hamn, Vändburgs hamn, Fårösunds hamn och Fårösunds marina, berättar Claudia Castillo, miljöinspektör på Region Gotland.

Förra året fokuserade man på verksamheter där bekämpningsmedel använts; platser där det bland annat kan finnas DDT i marken. Då granskades sex verksamheter. Fyra av dem ska nu undersökas vidare, eftersom regionen bedömt risken för föroreningar som stor. Det gäller en plantskola i Fröjel, ett före detta växthus i Bingeby, den gamla minkfarmen i Väskinde och ett område vid tippen i Visby, där man tidigare bearbetat gamla sjökablar. På sistnämnda plats handlar det dock inte om bekämpningsmedel utan om risken för att PCB, olja, bly och koppar finns kvar i marken.

– En del verksamhetsutövare kommer frivilligt in med planer på hur de ska ta prover och andra avvaktar. Och är det så att de avvaktar för länge då förelägger vi dem att utföra undersökningar, säger Claudia Castillo.