Fler kommuner inför jämställd snöröjning

2:15 min

Karlskoga blev för tre år sedan känd som första kommun att gå ut med en jämställd snöröjning och det har inspirerat flera kommuner. En är Huddinge kommun som nu är inne på sin andra säsong.

– Vi har tidigare satsat mest på gator och vägar för att biltrafiken ska komma fram, men efter det som Karlskoga startade för några år sen har vi också tittat på möjligheterna att förbättra snöröjningen för gående och cyklister, säger Lars Lanz är chef för gatu-park-drift-avdelningen på Huddinge kommun.

I Huddinge kommun röjer man bort de sista isresterna på vägen. Här försöker man öka framkomligheten för alla invånare och de har inspirerats av Karlskoga kommun som under ett jämställdhetsarbete insåg att man först röjde snön för bilar, sist för dem som gick, trots att det är lättare för en bil att ta sig fram i 10 centimeters snö än för någon som går med barnvagn eller rullator.

Statistiskt sett kör fler män bil medan kvinnor i högre utsträckning går eller åker kollektivt. Därför vände de på ordningen och röjde först på gång- och cykelvägar.

Och det är fler kommuner som inspirerats av Karlskoga, berättar Magnus Jacobsson som arbetar med hållbar jämställdhet på Sveriges kommuner och landsting, SKL:

– Med jämna mellanrum dyker det upp rapporter. Nu ska Järfälla börja ploga jämställt och nu har man tittat på det här i en politisk församling, så det har spridit sig rätt fort.

Det finns dessutom pengar att tjäna på att röja snö på ett jämställt sätt, menar han.

– Det finns beräkningar som visar att kostnader för halkolyckor är fyra gånger högre än kostnaderna för vinterväghållning, så det finns en stadig slant att hämta hem, säger Magnus Jacobsson.

Det finns ingen statistik på vilka kommuner som röjer snö på det här sättet. I exempelvis Karlstad, Botkyrka och Umeå gör man det och i Stockholm har man beslutat att införa jämställd snöröjning nästa säsong.

På Sveriges kommuner och Landsting ser man gärna att ännu fler kommuner tar efter.

– Från SKL:s sida vill vi ju naturligtvis stötta våra medlemmar så att de kan ge så bra service till sina medborgare som möjligt, till både kvinnor, män, flickor och pojkar. Där ingår ju att snöröjningen funkar för både kvinnor och män. Det ökar ju tillgängligheten för alla som inte åker bil, säger Magnus Jacobsson.

Men även om viljan finns funkar det inte alltid säger Lars Lanz som är chef för gatu-park-drift-avdelningen i Huddinge kommun:

– Vi har väl inte nått ända fram ännu, utan vi håller på och tittar på vad det är vi brister i och så gäller det att få entreprenörerna att tänka likadant att vi satsar på gång- och cykelvägarna, säger han.