Lyckad vård för män som slår

Mansmottagningen mot våld i Uppsala som startade i höstas har varit framgångsrik. Nu väntar man på ytterligare pengar från kommunen för att kunna fortsätta sin verksamhet.
I oktober förra året kunde mansmottagningen mot våld i Uppsala starta sin verksamhet efter att ha fått pengar dels från regeringen, dels från Uppsala kommun. Det som är gemensamt för männen som kommer till mottagningen är att alla har utövat våld mot en kvinna. Några av männen kommer för att de har blivit dömda till någon form av behandling, andra har både begått brott och blivit straffade för det och så kommer de som ännu inte är dömda för misshandel men som skulle kunna hamna i den situationen. Behandlingen bygger bland annat på att det alltid är den som slår som bär ansvaret, att det nästan bara är män som slår och att våldet är ett försök att klara av en viss situation. Behandlingen är långsiktig och därför är det för tidigt att se hur männens beteende i längden kommer att förändras. Men i den utvärdering som mansmottagningen i Uppsala har gjort efter sitt första halvår kan ändå en del framsteg ses. Till exempel så har inget ytterligare våld rapporterats under gruppsamtalens gång. Flera av männen börjar också se våldet som en vald handling, som alltså går att välja bort. För det här året har regeringen beviljat mansmottagningen ytterligare 150 000 kronor och nu väntar man på att kommunen ska göra samma sak. Att få fortsatt stöd är en förutsättning för att verksamheten ska överleva på lång sikt, menar Hans Åberg, psykolog och ordförande i föreningen Mansmottagningen mot våld i Uppsala.