Fråga om fallskärmsavtal på fullmäktige i Fagersta

2:11 min

Efter vår tidigare rapportering kring ersättningarna till förbundschefen Harold Nilsson i Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, kom frågan upp på kommunfullmäktige i Fagersta i går.

Det är Vänsterpartisten Shiro Biranvand, tidigare förbundsordförande i NVK, som inte tycker att han gjort något fel när han på senare tid godkänt heltidsanställning och konsultfakturor åt Harold Nilsson. Han tycker att felet begicks längre tillbaka i tiden i och med ett pensionsavtal som skrevs med Harold Nilsson. Så skriver Shiro Biranvand i en interpellation i kommunfullmäktige:

"Det har i media och på andra håll diskuterats mycket angående besluten från 2011 rörande förbundschefens anställning och konsultköp. Men situationen ter sig obegriplig om man inte sätter in problematiken i ett sammanhang. Och det sammanhanget startar med de rättsligt bindande fallskärmsavtal som socialdemokraterna slöt med Harold Nilsson redan på 90-talet. Jag vill därför fråga KS ordförande Marino Wallsten (S): Kan du för fullmäktige redovisa innehållet i de avtalen?"

Som P4 Västmanland berättat tidigare löste det pensionsavtalet ut för fyra år sedan, då anställdes Harold Nilsson av NVK på halvtid och man tecknade ett ramavtal om konsulttjänster.

När Shiro Biranvand var ordförande i NVK godkände han konsultfakturor åt Harold Nilsson och att han gick upp på heltid med en lön på 90 000 i månaden.

Det här upplägget med anställning och konsulttjänster samtidigt är, som vi berättat, olagligt enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt. Men Shiro Biranvand håller inte med.

– Jag tycker att han gör fel tolkning av den lagen.

Du tycker att du vet bättre än Olle Lundin?

– Absolut inte, men det är en tolkning som jag gör. Han är jurist, jag är lekman men min tolkning av paragrafen är att han inte har gjort någonting som rubbar förtroendet för Fagersta kommun.

En fristående revisionsbyrå väntas snart bli klar med en granskning av just Harold Nilssons anställning och konsultarvoden. Granskningen är beställd av det nya socialdemokratiska kommunalrådet Marino Wallsten, som inte håller med Shiro Biranvand om att alla fel begicks på 90-talet i och med Harold Nilssons pensionsavtal.

– Nej, det gör jag inte utan man får nog hålla isär de delarna. Det är mycket möjligt att det ena har kommit till som en följd av det andra men det ursäktar ju egentligen inte själva formen och konstruktionen utan vi ställer oss ju fortfarande frågande till det och behöver titta närmare på det, säger Marino Wallsten och fortsätter:

– Vi har att se fram emot en granskningsrapport inom de närmsta veckorna och det är vad som framkommer där, det är det vi agerar utifrån, säger han.

På nästa kommunfullmäktige ska Marino Wallsten besvara Shiro Biranvands interpellation.