Klimatet kan varit orsaken till pesten

Det var inte råttornas fel att pesten bet sig fast i Europa under fyra hundra år, och dödade miljontals människor. Troligen handlade det istället om klimatförändring, som gjorde att bakterien fick fäste i olika delar av Asien, och sedan spreds till Europa.

Det menar europeiska forskare efter att ha studerat mängder av utbrott under den historiska perioden från digerdöden på 1300-talet fram till 1700-talets slut, och jämfört den med klimatförändringar. De visar att klimatförändringar i Asien gjorde att pesten där fick fäste, och att det troligen var via kamelkaravaner, som loppor med pesten spreds vidare till varor och sjöfarare. De lanserar att pesten nyintroducerades sexton gånger i Europa under den här perioden.

Vid varmare klimat så drabbas råttor av bakterien som orsakar pest. Men när råttorna dör söker lopporna som sprider sjukdomen nya värdar, som ex människor. Genom de historiska studierna vill forskarna visa på att de lokala utbrotten hade samband med handeln, och inte att pesten fanns konstant hos svartråttor i Europa.

(Referens:Boris V. Schmida et al "Climate-driven introductions of the Black Death and

successive plague reintroductions into Europe" 24 Feb PNAS www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1412887112)