Fågelarter drabbade av tiaminbrist

I år kommer två vetenskapliga artiklar om hur brist på tiamin, vitamin B1, påverkar olika djur. Tre av fyra fågelarter kan vara drabbade.

I Hanöbukten har forskare i flera år studerat sjuka havsfåglar och frågan är varför de blir sjuka?

Sjöfåglar ruvar på plastflaskor, ejderungar kan inte dyka och blir enkla byten för rovfåglar. Forskarna tror att orsaken till förvirringen är tiaminbrist, något som kan ge hjärnskador och troligen hota överlevnaden också för lax och andra djur.

– Det är den största naturkatastrofen som vi har varit i närheten av, det slår ut reproduktionen och beteendet hos flera olika djurarter, säger Lennart Balk, professor i biokemi vid Stockholms Universitet till TT.

Han arbetar med ett forskningsprojekt som i år planerar att presentera två vetenskapliga artiklar om hur brist på tiamin påverkar olika djurklasser.

I Hanöbukten i Blekinge har forskarna studerat havsfåglar och sett att de har stor brist på just tiamin, vitamin B1. Förvirring, minnesproblem, skador på hjärnan och försämrad fortplantning är konsekvenserna för fåglarna som till exempel lägger ägg i fel bon och tar in underliga föremål, som de häckar på i boet med de övriga äggen.

Runt 75 procent av alla svenska fågelarter verkar kunna vara drabbade av tiaminbrist.

I forskarnas studier av gråtrut, ejder och stare har det visat sig att alla tre arterna är kraftigt drabbade av tiaminbrist. Ytterligare ett tiotal fågelarter har gåtts igenom biokemiskt och visat sig också ha tiaminbrist.