Tips från publiken

Folket i Övre Juktådalen: Pengarna går till fel älv

1:12 min

I Sorsele får outbyggda Vindelälvsdalen varje år en miljon för skador av vattenkraft. Medan utbyggda Juktådalen där miljonen skapas blir utan.

Vad tycker du om Sorsele kommuns fördelning av vattenkraftsmiljonen?

Nu har befolkningen i Övre Juktådalen tröttnat. Bjarne Linder säger att andra sorselebyar har en viss inflyttning eftersom det finns infrastruktur som saknas i exempelvis Fjällsjönäs. Det finns ju pengar som egentligen är avsedda för Juktån, menar han. Den här dalgången verkar bortglömd i Sorsele, det talar sitt tydliga språk när det hänger en karta på turistbyrån där Juktådalen inte ens finns med, säger Bjarne Linder.

Övre Juktådalens intresseförening brukar få 4 000 kronor av den miljon som Sorsele får varje år från kraftbolagen. Det utgör bara några promille av den summa Sorsele får varje år som kompensation för utbyggnaden av Juktån i form av bygdseavgiftsmedel.

Sorseles bygdeavgiftsmedel kommer från den el som skapas i Juktån men används för ökad turism vid Vindelälven. Trots att Juktån är reglerad finns fiske, urskogar och kulturhistoria kvar så det är fullt möjligt att skapa arbetstillfällen i turismnäringen även här, säger Hans Fransson. Han och de andra i föreningsstyrelsen har lusläst dokument och dubbelkollat reglerna. Hans slutsats är att Sorsele kommun har gjort fel. Vi vill inte motarbeta turismen vid Vindelälven, vi vill bara vara med vi också och vi har flera projektansökningar som vi hittills inte fått gehör för, berättar Hans Fransson.