Krav på ökad bemanning vid Södermalmshemmet i Örebro

Örebro kommun hotas med böter på en miljon kronor om personalen på Södermalmshemmet inte blir fler.

Det är inspektionen för vård och omsorg som ställer kravet efter att ha följt upp den anmälan som kommunen själva gjort om fel och brister kring vården på hemmet nattetid.

Örebro kommun har utrett förhållandena på Södermalmshemmet och i intervjuer med personalen har det kommit fram att man många gånger struntat i att svara på larm från de gamla.

Socialdemokraten Marie Brorsson, ansvarig för vård och omsorgsnämnd Öster säger till Nerikes Allehanda att personal kommer att omplaceras men att det också kommer att nyanställas personal till Södermalmshenmmet