Ny stadsdel får Kalmar att växa

Rinkabyholm söder om Kalmar ska växa- och det rejält. På måndagen klubbade Kalmarfullmäktige en fördjupad översiktsplan, som banar väg för byggen av 900 bostäder, närmare bestämt 230 villatomter, 200 grupphus, uppemot 500 flerbostadshus.

Projektet Södra staden innebär att Kalmar stadsgräns expanderar söderut. I samband med att E22:an får en ny sträckning väster om Rinkabyholm skapas ett nytt område öster om orten

Fullmäktige spikade även detaljplanerna för nya bostadsområden söder om sjukhuset och på Kvarnholmen, där ytterligare 220 nya bostäder planeras.

Även i Giraffen-området är det på sikt aktuellt att bygga bostäder, uppger Östran