Stora sparkrav i Nordanstig

Nordanstigs kommun måste minska sin budget med 50 miljoner kronor under mandatperioden, varav 40 miljoner föreslås sparas på personalen.
 


I går fick politikerna i ledningsutskottets beredningsgrupp ta del av besparingsförslagen.

Inom skolan ska drygt 11 miljoner sparas och bland annat föreslås Fröstuna skola i Jättendal läggas ned och att kommunens övriga grundskolor samordnas för att svara mot elevunderlaget.

Slutgiltigt beslut om besparingarna i Nordanstig fattas tidigast vid ett extrainsatt kommunfullmäktige den 7 april.