Landskrona

"En fuktskadad skola behövs inte"

5:51 min

I går beslutade majoriteten i kommunfullmäktige i Landskrona att riva före detta Alvar Gullstrandgymnasiet i bostadsområdet Norrestad. Nu har nästan all kommunal service försvunnit från stadsdelen, vilket socialdemokraterna är skeptiska till men majoriteten har andra planer för området.

Socialdemokraterna i Landskrona ville bevara vissa delar av skolan som inte är mögeldrabbade och starta någon form av verksamhet där. Men majoriteten i kommunen tyckte annorlunda.

– Det är en mycket begränsad del av skolan som är frisk. Det är den gamla aulan som nu tjänar som tillfälligt bibliotek. Skolan är placerad i Landskronas utkant, eftersom man planerade det på 70-talet. Men eleverna valde bort gymnasiet och hela byggnaden, förutom aulan, är fukt- och mögelskadad, säger folkpartisten Torkild Strandberg är ordförande i kommunstyrelsen i Landskrona.

Mycket har försvunnit från området?

– Biblioteket har flyttats och vårdcentralen är en frågan för Region Skåne och vi har nyligen etablerat en ny idrottsanläggning i området. Det finns en god infrastruktur och möjligheter att ta sig runt i Landskrona också, staden är liten.

– Vi har att en plan att se hur vi kan utveckla det här 70-tals området och anpassa det men att bevara en mögelskadad skola som eleverna själva valt bort, är inte lösningen på problemet. Det skulle kosta rejält att renovera och pengarna kan gå till mycket bättre verksamheter. Vi måste lyfta området och anpassa den för flera verksamheter och boendeformer. Området behöver människor med inkomst, infrastruktur och butiker.