Lycksele

Dyrare vatten i Lycksele

I Lycksele höjs vattentaxan med sex procent. Det beslutade kommunfullmäktige igår.

Kostnaderna för vatten har blivit högre och halvårsbokslutet visar på underskott i verksamheten.

– All taxeverksamhet ska vara självfinansierande. Fullmäktige ställde sig bakom kommunstyrelsen förslag, säger Lilly Bäcklund (S).

– Va-nätet utgör en tickande bomb. Det kostar att drifta nätet och därför är taxehöjningen högst realistisk, säger Christer Rönnlund (M).