Norrköping

IL Recycling bötfälls för transporter

Återvinningsföretaget IL Recycling får böter för miljöbrott. Företaget ska ha transporterat farligt gods i Norrköping utan att ha fått godkännande. 

Det är Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål som kommit fram till att företaget har brutit mot reglerna. IL Recycling föreläggs att betala en företagsbot på 75.000 kronor efter att ha transporterat farligt avfall utan godkännande av Norrköpings kommun.