Östergötland

Skatt kan införas på dubbdäck i städer

Skatt på dubbdäck kan komma att införas i Linköping och Norrköping. I mars ska en skatte-utredning som sjösattes av den förra regeringen presenteras. 

Det är de städer med höga partikelhalter i luften som är aktuella för skatten, och där pekas bland annat Norrköping ut. Enligt Motormännens tidning Motor, är även Linköping en av de städer där partikelhalterna legat över gränsvärdena, och även där kan det enligt tidningen därför bli aktuellt med en skatt.