Personalnedskärningar kan drabba vård i Katrineholm

Det ekonomiska läget inom Vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm är fortfarande ansträngt.

Under hösten har det rått anställnings- och övertids-stopp, och i år måste kostnaderna minska med ytterligare 3,8 miljoner kronor.

Enligt ett förslag till nämnden så kan kostnaderna minskas genom att scheman läggs om, så att personalen schemaläggs på de tider när behovet är som störst.

Det kan också bli färre anställda inom förvaltningen, genom att lediga jobb inom administrationen inte tillsätts.

Vård- och omsorgschefen Per Enarsson säger att det finns en risk att kvalitén inom vården och omsorgen kommer att påverkas av neddragningarna, eftersom det inte finns mycket att ta av.

Ett annat förslag går ut på att gå igenom kostnaderna för personlig assistans och kontrollera om det arbete som utförs motsvarar ersättningarna som betalas ut.

Barn med särskilda behov föreslås också oftare få stöd på hemmaplan.