Regionen struntade i att annonsera uppköp – kan fällas i domstol

1:26 min

Region Gävleborg har nu kommit med sina svar till Konkurrensverket i deras utredning av regionens tv-satsning. Konkurrensverket granskar regionen som riskerar att dömas till böter i förvaltningsdomstolen på grund av att man struntat i att annonsera uppköpet.

Nu har Region Gävleborg svarat på Konkurrensverkets frågor i utredningen av regionens kritiserade webb-tv-program.

I svaren uppger Region Gävleborg att man hamnat över gränsen på 505 800 kronor som då enligt lag kräver att man annonserar upphandlingen. Något regionen inte gjort.

Joel Lack som handlägger utredningen hos Konkurrensverket förklarar att Lagen om offentlig upphandling kräver kontroll av upphandlaren, i det här fallet Region Gävleborg.

– Enligt Lagen om offentlig upphandling så krävs det att man har en så pass bra kontroll på sin inköpsverksamhet att man vet när man överskrider den här så kallade direktupphandlingsgränsen som enligt lagen går på 505 800 kronor. Upphandlande myndighet måste känna till hur man ligger till i förhållande till den så att man vet när man trillar över den och när man är skyldig att genomföra ett annonserat förfarande, och inte bara väljer den leverantör som man vill.

Det var för två veckor sedan som P4 Gävleborg kunde rapportera att Konkurrensverket startat en utredning och att man då skickade ett antal frågor till Region Gävleborg för att få reda på om Regionen upphandlat tv-programmen på lagligt vis.

Enligt lagen om offentlig upphandling måste myndigheter annonsera upphandlingen för att få in olika svar och för att därmed öka konkurrensen. Gränsen för kravet att annonsera ligger på 505 800 kronor, över det beloppet måste en upphandlande myndighet annonsera inköpet för att få in svar från olika aktörer.

Regionen uppger i svaren till Konkurrensverket att man inte trodde att priset skulle överstiga gränsen. Därför har man alltså struntat i att annonsera.

Men att tro att man inte hamnar över gränsen är inte en förklaring som håller enligt Konkurrensverkets Joel Lack.

– Man måste ha en sådan kontroll på den egna verksamheten att man vet var man ligger i förhållande till gränsen. Det kan tyckas lite långtgående men det är så lagen ser ut, man måste ha god kännedom om de egna inköpen, avslutar Joel Lck på Konkurrensverket.

Region Gävleborg riskerar att dömas till böter i förvaltningsdomstolen på grund av händelserna.

P4 Gävleborg har sökt Region Gävleborg för kommentar om ärendet men Petter Karlsson, avtalsdirektör, uppger att han inte vill kommentera ärendet.