Nätjournaler kan införas i psykiatrin

Att kunna läsa sin sjukjournal via internet kan också komma att införas inom psykiatrin i Uppsalas landsting.

När nätjournaler infördes år 2012 i Uppsala så untantogs hela psykiatrin.

Nu ska det utredas om journaler på nätet kan införas i delar av psykiatrin. Först ska Akademiska sjukhuset göra en risk- och konsekvensbedömning som tar hänsyn både till patienerna och arbetsmiljön.