Landstinget läckte patientinformation

Landstinget Blekinge har läckt konfidentiell information om patienter som betalat sin patientavgift med kontokort.

Patienternas bank har fått uppgift om vilka avdelningar patienterna har besökt och därmed vilken vård de fått.

Landstinget har nu ändrat sina rutiner efter en granskning av organisationen Centrum för rättvisa.